PRIVACY POLICY

Η B.C.L. BAKE CYPRUS LIMITED («Εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία όπως τροποποιείται ή/και θα αντικαθίσταται από καιρό σε καιρό, τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής “Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων” ή “ΓΚΠΔ”), ο οποίος ισχύει από την 25η Μαΐου 2018, και οποιεσδήποτε άλλες νομικές ή/και κανονιστικές απαιτήσεις. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο.

Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς, με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνσή σας ή τον αριθμό ταυτότητάς σας.

1. Ποιοι είμαστε

Η B.C.L. BAKE CYPRUS LIMITED  συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE 286162, με έδρα και κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση Καβάλλου 14, Φρέναρος, 5350 Αμμόχωστος.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρεία μας, στη διεύθυνση Καβάλλου 14, Φρέναρος, 5350 Αμμόχωστος.

2. Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα δήλωση σκοπό έχει να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των

προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο ή/και ενόψει συναλλακτικής σχέσης για προϊόντα της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία παρέχονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

3. Άλλες οντότητες του Ομίλου

Η BCL είναι μέλος του Ομίλου Λόρδος. Κάθε οντότητα του Συγκροτήματος έχει τη δική του ξεχωριστή δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι εν λόγω οντότητες διατηρούν τις δικές τους ιστοσελίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με τη δική μας. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς αυτές οι οντότητες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε ανατρέξτε στις αντίστοιχες δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες τους.

4. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων και με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε

Η υπεύθυνη εταιρεία για την επεξεργασία δεδομένων σας είναι:

B.C.L. BAKE CYPRUS LIMITED

Καβάλου 14

Φρέναρος

5350 Αμμόχωστος

Κύπρος

Τηλέφωνο: 23826300

Τηλεομοιότυπο: 23820030

Ιστοσελίδα : www.bakecyprus.com

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στην B.C.L. BAKE CYPRUS LIMITED είναι:

B.C.L. BAKE CYPRUS LIMITED

Καβάλου 14

Φρέναρος

5350 Αμμόχωστος

Κύπρος

Τηλέφωνο:  23826300

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που φαίνονται πιο πάνω.

5. Ποιά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης. Στον βαθμό που είναι απαραίτητο, επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, όπως π.χ. το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, το Κτηματολόγιο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα εμπορικά μητρώα, ο τύπος, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο τα οποία αποκτούμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε, και απο τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε (π.χ. ασφαλιστές, επαγγελματίες μεσάζοντες, συμβούλους, δικηγορικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εντοπισμού, εισπρακτικές εταιρείες, φορείς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, κ.λπ.). Προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες, σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα άτομο από την οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο άτομο. Μερικές φορές μπορεί να αναφερόμαστε συλλογικά σε π.χ. συλλογή, καταχώριση, ανάκτηση, χρήση, αποκάλυψη, διαβίβαση, διαγραφή δεδομένων ή συνόλου δεδομένων ως «επεξεργασία» προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα μεταξύ άλλων είναι:

α) Δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατήριο, αριθμός φορολογικής ταυτότητας, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία.

β) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερής και κινητής τηλεφωνικής γραμμής.

γ) Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης, όπως ενδεικτικά επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη, λοιπά στοιχεία φορολογικής και εισοδηματικής φύσης.

δ) Δεδομένα αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων, όπως ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, πτωχεύσεις, πληροφορίες αναφορικά με δικαστικές διαδικασίες, διατάγματα απαλλαγής οφειλών και προσωπικά σχέδια αποπληρωμής.

ε) Δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας, όπως οφειλές σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα από δάνεια ή/και πιστώσεις.

στ) Δεδομένα πιστωτικής βαθμολογήσεως (credit profiling-credit scoring).

ζ) Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, δεδομένων πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies).

η) Δεδομένα από τη λειτουργία της συμφωνίας/σύμβασης σας με την B.C.L. BAKE CYPRUS LIMITED.

θ) Δεδομένα από τη διενέργεια πράξεων πληρωμών και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών.

ι) Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας σας, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιείτε ως στοιχεία αναγνώρισης θέσης τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση σας.

Επισημαίνουμε ότι, δεν επεξεργαζόμαστε χωρίς τη ρητή συγκατάθεση σας προσωπικά δεδομένα που π.χ. αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ενός ατόμου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, που αναφέρονται ως ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα στο ΓΚΠΔ, ωστόσο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο τέτοιου είδους πληροφορίες να μας κοινοποιηθούν από εσάς.

6. Κατά πόσο έχετε υποχρέωση να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας, πρέπει να μας παράσχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την απαιτούμενη έναρξη και εκτέλεση μιας επιχειρηματικής σχέσης και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Απαιτείται η επαλήθευση της ταυτότητάς σας προτού συνάψουμε σύμβαση ή επιχειρηματική σχέση μαζί σας ή με τη νομική οντότητα της οποίας είστε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος/εντολοδόχος ή πραγματικός δικαιούχος. Πρέπει, επομένως, να μας προσκομίσετε τουλάχιστον την ταυτότητα/το διαβατήριό σας, το ονοματεπώνυμό σας, τον τόπο γέννησης (πόλη και χώρα) και τη διεύθυνση κατοικίας σας, έτσι ώστε να συμμορφωνόμαστε με την προβλεπόμενη από τον νόμο υποχρέωσή μας, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Λάβετε υπόψη σας ότι, εάν δεν μας δηλώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν θα μας επιτραπεί να αρχίσουμε ή να συνεχίσουμε την επιχειρηματική μας σχέση με εσάς ως άτομο ή με εσάς ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος/εντολοδόχος ή πραγματικός δικαιούχος κάποιας νομικής οντότητας.

7. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αποφάσεις αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι ορισμένα από τα δεδομένα σας, ενδέχεται να τύχουν αυτόματης επεξεργασίας στα πλαίσια αξιολόγησης προσωπικών πτυχών (κατάρτιση προφίλ) ενδεικτικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας.

β) Προώθηση νέων προϊόντων ή/και εταιρειών του Ομίλου ή τρίτων συνεργαζόμενων με την ή/και εταιρειών, εφόσον έχει δοθεί προς τούτο συγκατάθεσή σας.

8. Σε ποιους αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τίποτα σχετικό με τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθεί σε άλλους, εκτός από τις περιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται ή απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Αυτές είναι:

α) Όταν εμείς (ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους μας) είμαστε υποχρεωμένοι δια νόμου να αποκαλύψουμε στοιχεία.

β) Όταν το έννομο συμφέρον μας απαιτεί να αποκαλυφθούν στοιχεία (π.χ. για να προστατευθούμε από ή να ανακτήσουμε οποιαδήποτε ζημιά έχουμε υποστεί).

γ) Όταν η αποκάλυψη γίνεται κατόπιν παράκλησής σας ή με την έγκρισή σας, ή για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να δοθούν σε εταιρείες του Ομίλου μας (δηλαδή τη μητρική μας εταιρεία καθώς και τις θυγατρικές της), για σκοπούς εκτίμησης πιστοληπτικής ικανότητας, συλλογική εκτίμηση κινδύνου και ενιαία αντιμετώπιση (όπου ισχύει).

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να δοθούν σε οργανισμούς και φορείς, μεταξύ των οποίων:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχετε ζητήσει να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας.

β) Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών με έδρα την Κύπρο ή το εξωτερικό που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα με σκοπό την εκτέλεση συναλλαγών από και προς τους λογαριασμούς σας.

γ) Αν διαθέτετε πιστωτική ή οποιοδήποτε τύπο χρεωστικής κάρτας την οποία χρησιμοποιείτε για αγορές σας στα καταστήματα μας, θα μοιραζόμαστε λεπτομέρειες συναλλαγών με εταιρείες που μας βοηθούν να παρέχουμε αυτήν την υπηρεσία (όπως JCC Payment Systems Ltd , Visa, Mastercard κ.α.).

δ) Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι.

ε) Χρηματοοικονομικοί και επιχειρησιακοί σύμβουλοι.

στ) Ελεγκτές και οι λογιστές.

ζ) Εταιρείες που μας βοηθούν στην αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς προσφέροντας τεχνογνωσία, λύσεις και υποστήριξη καθώς και διευκολύνσεις πληρωμών.

η) Εταιρείες αγορών και προμηθειών, καθώς και οι εταιρείες δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων και οι διαφημιστικές εταιρείες.

9. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας (σκοπός της επεξεργασίας) και σε ποια νομική βάση

Επεξεργαζόμαστε τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, την ισχύουσα τοπική νομοθεσία όπως τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται από καιρό σε καιρό, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία, κανόνες ή/και κανονισμούς.

Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν εύλογα θεωρήσουμε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και νοουμένου ότι ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

α) Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

β) Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων

γ) Προστασία έννομων συμφερόντων

Όπου είναι απαραίτητο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντα μας. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων επεξεργασίας περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

i. Λήψη ή/και ανταλλαγή δεδομένων με οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τον προσδιορισμό πιστωτικών κινδύνων ή κινδύνων αδυναμίας πληρωμής.

ii. Διεκδίκηση νομικών αξιώσεων και προετοιμασία υπεράσπισης σε δικαστικές διαδικασίες.

iii. Ενέργειες για τη διαχείριση των εργασιών μας.

iv. Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων μας.

v. Μέτρα για την ασφάλεια των χώρων και των συστημάτων.

vi. Διαχείριση κινδύνου.

δ) Με βάση τη συγκατάθεσή σας.

Οποιαδήποτε τέτοια συγκατάθεση, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας. Αυτό ισχύει και για την ανάκληση των δηλώσεων συγκατάθεσης αναφορικά με την προσφορά και προώθηση προϊόντων (marketing) που μας δόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ, δηλαδή πριν από τις 25 Μαΐου 2018. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

ε) Μέσα και διαδικασίες τα οποία αναλαμβάνουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του Τμήματος Πληροφορικής.

στ) Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (κάμερες κλειστού κυκλώματος – CCTV), π.χ. στα καταστήματα μας, για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών ή απάτης.

10. Πόσο καιρό κρατάμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είστε πελάτης του Ομίλου ή/και για όσο διάστημα διατηρείτε οποιοδήποτε είδος σχέσης με την Εταιρεία.

Μετά τη λήξη της σχέσης σας με την Εταιρεία, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για περίοδο έως 10 (δέκα) ετών σύμφωνα με την οδηγία του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dataprotection.gov.cy). Μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς ή/και κανονιστικούς ή/και τεχνικούς λόγους. Αν το πράξουμε, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται και ότι χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. Σε περίπτωση που μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια της διαδικασίας έναρξης επιχειρηματικής σχέσης αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνετε συνεργάτης ή/και πελάτης μας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για περίοδο έως 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόρριψης της αίτησής σας για παροχή υπηρεσιών ή/και πιστωτικών διευκολύνσεων ή από την ημερομηνία που αποσύρετε την αίτηση σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου.

11. Δεδομένα που διαβιβάζονται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό.

β) Εφόσον έχετε ενημερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου.

γ) Εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας.

δ) Εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών ενδέχεται η Εταιρεία να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

12. Τί δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχετε

Τα ακόλουθα είναι τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων:

α) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

β) Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που θα διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ελλιπή ή ανακριβή, δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση τους. Σε τέτοια περίπτωση ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που θα μας κοινοποιήσετε.

γ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά σας δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας για διαγραφή, για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας κοινοποιηθούν.

δ) Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας, στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται στη βάση των έννομων συμφερόντων μας. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (i) εάν δεν είναι ακριβή, (ii) όταν η επεξεργασία μπορεί να είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, απλά να τα περιορίσουμε, (iii) όπου χρειάζεστε να κρατάμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε πλέον ή (iv) όπου ίσως έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιήσουμε.

Εάν εξασκήσετε το προαναφερόμενο δικαίωμα, τα εν λόγω δεδομένα, εκτός της αποθήκευσης, θα υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

στ) Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων ή διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.

ζ) Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

Η άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας γίνεται χωρίς χρέωση. Ωστόσο, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι η Εταιρεία δύναται να σας χρεώσει με ένα λειτουργικό τέλος σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις θεωρούνται αβάσιμες ή υπερβολικές, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους.

13. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αποφάσεις αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι ορισμένα από τα δεδομένα σας, ενδέχεται να τύχουν αυτόματης επεξεργασίας στα πλαίσια αξιολόγησης προσωπικών πτυχών (κατάρτιση προφίλ) ενδεικτικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας.

β) Προώθηση νέων προϊόντων της Εταιρείας ή/και εταιρειών του Ομίλου ή τρίτων συνεργαζόμενων με την ή/και εταιρειών, εφόσον έχει δοθεί προς τούτο συγκατάθεσή σας.

14. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δραστηριότητες μάρκετινγκ και κατά πόσο χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ για τέτοιες δραστηριότητες

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε ή/και συμπεραίνουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι νομίζουμε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένες πληροφορίες μάρκετινγκ αναφορικά με προϊόντα.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Μάρκετινγκ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επικοινωνώντας με την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή είτε αυτοπροσώπως είτε γραπτώς.

15. Υποβολή παραπόνου

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

16. Cookies

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση IP και τον ιστότοπο αναφοράς. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας να μην αποθηκεύει cookies αυτού του ιστότοπου και μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies αυτόματα ή χειροκίνητα. Ωστόσο, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις παρεχόμενες λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

17. Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό. Σε περίπτωση αλλαγών, θα σας ειδοποιήσουμε δεόντως και θα τροποποιήσουμε την ημερομηνία έκδοσης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η αναθεωρημένη έκδοση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας www.bakecyprus.com και είναι εισήγηση μας όπως ανατρέχετε σε αυτή περιοδικά έτσι ώστε να είσαστε πάντα ενημερωμένοι για το πώς προστατεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.